Δοκίμια αναλυτικής κοινωνιοψυχολογίας

Wissensbasis

Jorgos Vamvalis
Titel Δοκίμια αναλυτικής κοινωνιοψυχολογίας
Autor*in Fromm, Erich
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung