Το μικρό φαντασματάκι

Wissensbasis

Rena Kartheou
Titel Το μικρό φαντασματάκι
Autor*in Preußler, Otfried
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Mitarbeiter*in Tripp, F. J.
Ort Αθήνα
Verlag Ψυχογιός
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung