Ο φανταστικός μπαμπάς

Wissensbasis

Rena Kartheou
Titel Ο φανταστικός μπαμπάς
Autor*in Körner, Wolfgang
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Ort Αθήνα
Verlag Αργώ
Datum 1955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung