Φιλοσοφικά δοκίμια

Wissensbasis

Jorgos Vamvalis
Titel Φιλοσοφικά δοκίμια
Autor*in Marcuse, Herbert
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνη
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung