Τα κατά συνθήκην ψεύδη

Titel Τα κατά συνθήκην ψεύδη
Autor*in Nordau, Max Simon
Übersetzer*in Παπαλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Θ
Ort Αθήνα
Verlag Γ. Ι. Βασιλείου
Datum 1923
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung