Αναμνήσεις του ιδιωτικού βίου του Άϊνε

Wissensbasis

Heinrich Heine
Titel Αναμνήσεις του ιδιωτικού βίου του Άϊνε
Autor*in Embden-Heine, Maria, Principessa della Rocca
Übersetzer*in Α. Π. Κ.
Publikation Εστία
Band 12
Ausgabe 301, 302
Datum 1881
Seiten 626-627, 638-642
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Erinnerungen an Heinrich Heine (1881)
Quelle Veloudis 1983, S. 292
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung