Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που μπορεί να παρουσιαστεί σαν γνώση

Titel Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που μπορεί να παρουσιαστεί σαν γνώση
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Λοσκόκκο, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung