Το συναξάρι του Αγίου Πότη

Wissensbasis

Toula Sieti
Titel Το συναξάρι του Αγίου Πότη
Autor*in Roth, Joseph
Übersetzer*in Σιετή, Τούλα
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 1989
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung