Ο πρώτος ναύτης Εις άσματα δύο. Ποίημα Γεσνέρου Γερμανού

Titel Ο πρώτος ναύτης Εις άσματα δύο. Ποίημα Γεσνέρου Γερμανού
Autor*in Gessner, Salomon
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως
Datum 1848
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung