Το τραγούδι της μοίρας του Υπερίονα

Titel Το τραγούδι της μοίρας του Υπερίονα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Σφακιανάκης, Γιάννης Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 27
Datum 1940
Seiten 690
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung