Κοινωνιολογία. Eισαγωγικά δοκίμια

Titel Κοινωνιολογία. Eισαγωγικά δοκίμια
Autor*in Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φρανκφούρτης
Herausgeber*in Adorno, Theodor W.
Herausgeber*in Horkheimer, Max
Übersetzer*in Γράβαρης, Διονύσης
Ort Αθήνα
Verlag Κριτική
Datum 1988
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Soziologische Exkurse. Nach Vorträgen und Diskussionen.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung