Ιστορία του τριακονταετούς πολέμου

Titel Ιστορία του τριακονταετούς πολέμου
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Καψάλης, Χρήστος
Publikation Βύρων
Ausgabe 5, 7-13
Datum 1874
Seiten 389-390, 551-556, 611-620, 656-664, 749-760, 804-815, 903-904
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung