Ο Μένων θρηνεί την Διοτίμα

Titel Ο Μένων θρηνεί την Διοτίμα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Παπατσώνης, Τάκης Κ.
Publikation Νέα Εστία
Band 30
Datum 1941
Seiten 854-857
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung