Φιλοσοφία της φύσης. Με εισαγωγή στη χεγκελιανή διαλεκτική

Titel Φιλοσοφία της φύσης. Με εισαγωγή στη χεγκελιανή διαλεκτική
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung