Το καστέλι στη θάλασσα

Titel Το καστέλι στη θάλασσα
Autor*in Uhland, Ludwig
Übersetzer*in Φιλήντας, Γεώργιος
Buchtitel Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1913
Seiten 111-112
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung