Ιστορία της Ελλάδος. Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς

Titel Ιστορία της Ελλάδος. Επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας εκτιθεμένη κατά τας πηγάς
Autor*in Hertzberg, Gustav Friedrich
Übersetzer*in Καρολίδης, Παύλος
Band 3 Bd.
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1902
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung