Περιήγησις ανά την Τρωάδα κατά Μάϊον του 1881 Υπό του διδάκτορος Ερρίκου Σχλίεμαν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Π. Γ. Καστρομένου Φοιτητού τῆς φιλολογίας εν Αθήναις

Titel Περιήγησις ανά την Τρωάδα κατά Μάϊον του 1881 Υπό του διδάκτορος Ερρίκου Σχλίεμαν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Π. Γ. Καστρομένου Φοιτητού τῆς φιλολογίας εν Αθήναις
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Καστρωμένος, Π. Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Παρνασσού
Datum 1882
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung