Η βασίλισσα της Κύπρου

Wissensbasis

Thanassis Georgiou
Titel Η βασίλισσα της Κύπρου
Autor*in Mann, Heinrich
Übersetzer*in Γεωργίου, Θανάσης
Ort Αθήνα
Verlag Σύγχρονη Εποχή
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung