Το πένθος της κόρης (κατά Σχίλερον)

Wissensbasis

Friedrich Schiller
Titel Το πένθος της κόρης (κατά Σχίλερον)
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Κ. Π.
Publikation Ευτέρπη
Band 7
Datum 1854
Seiten 506
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung