Αλλαγές (106-107) - Παγανίνι (107) - Τότες που ζούσε ο Αίσωπος (108) - Μέσ' στο περιβόλι (108) - Ο γυρισμός του παιδιού στο σπίτι (109)

Titel Αλλαγές (106-107) - Παγανίνι (107) - Τότες που ζούσε ο Αίσωπος (108) - Μέσ' στο περιβόλι (108) - Ο γυρισμός του παιδιού στο σπίτι (109)
Autor*in Grillparzer, Franz
Übersetzer*in Φιλήντας, Γεώργιος
Buchtitel Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1913
Seiten 106-109
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung