Ποιήματα του Νοβάλις

Titel Ποιήματα του Νοβάλις
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Übersetzer*in Πολίτης, Γιώργος Ν
Ort Αθήνα
Verlag Κύκλος
Datum 1939
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung