Το παραμύθι της 672ης νύχτας και άλλα διηγήματα

Titel Το παραμύθι της 672ης νύχτας και άλλα διηγήματα
Autor*in Hofmannsthal, Hugo von
Übersetzer*in Σινιόσογλου, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1994
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung