Ισχύς του παραδείγματος

Wissensbasis

Aristidis K. Spathakis
Titel Ισχύς του παραδείγματος
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Σπαθάκης, Αριστείδης Κ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 16
Datum 1883
Seiten 351-360
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung