Ένας βασιλιάς (του Goethe)

Titel Ένας βασιλιάς (του Goethe)
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Μαρτζώκης, Στέφανος
Buchtitel Άπαντα
Ort Athen
Verlag Μακρής και Σία
Datum 1900
Seiten 221-222
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung