Είναι Νύχτα - Στους δύσκολους καιρούς - Ο Σουβατζής μιλά για μελλοντικούς χρόνους μεγαλείου - Στον τοίχο ήταν γραμμένο με τον γύψο - Στρατηγέ το άρμα σου είναι μια δυνατή μηχανή - Στο θάνατο ενός σύντροφου.

Titel Είναι Νύχτα - Στους δύσκολους καιρούς - Ο Σουβατζής μιλά για μελλοντικούς χρόνους μεγαλείου - Στον τοίχο ήταν γραμμένο με τον γύψο - Στρατηγέ το άρμα σου είναι μια δυνατή μηχανή - Στο θάνατο ενός σύντροφου.
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Κατσαμπής, Στέφανος
Publikation Καινούργια Εποχή
Datum 1960
Seiten 146-147
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung