Ιστορία Συνοπτική της Ελλάδος. Διηρημένη εἰς τέσσαρα μέρη ων το Α΄: περιέχει την Γεωγραφίαν της Ελλάδος. Το Β΄: την Ιστορίαν των διαφόρων Βασιλείων και πολιτειών αυτής. Το Γ΄: μίαν είδησιν περί Θρησκείας, Νόμων, Αγώνων και Εθίμων τών Ελλήνων. Το δε Δ΄: μίαν σύνοψιν όλων των τεχνών και επιστημών. Συντεθείσα μεν Αγγλιστί υπότινος ανωνύμου εις χρήσιν των Σχολείων της Λόνδρας. Μεταφρασθείσα δε επ΄ αυτώ εις την Γερμανικήν, και εξ αυτής μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν ημών Διάλεκτον

Titel Ιστορία Συνοπτική της Ελλάδος. Διηρημένη εἰς τέσσαρα μέρη ων το Α΄: περιέχει την Γεωγραφίαν της Ελλάδος. Το Β΄: την Ιστορίαν των διαφόρων Βασιλείων και πολιτειών αυτής. Το Γ΄: μίαν είδησιν περί Θρησκείας, Νόμων, Αγώνων και Εθίμων τών Ελλήνων. Το δε Δ΄: μίαν σύνοψιν όλων των τεχνών και επιστημών. Συντεθείσα μεν Αγγλιστί υπότινος ανωνύμου εις χρήσιν των Σχολείων της Λόνδρας. Μεταφρασθείσα δε επ΄ αυτώ εις την Γερμανικήν, και εξ αυτής μετενεχθείσα εις την απλοελληνικήν ημών Διάλεκτον
Autor*in Eichstädt, Carl Abraham
Übersetzer*in Παπαευθυμίου, Βασίλειος
Ort Wien
Datum 1807
Weiteres Μετάφραση της γερμανικής μετάφρασης από τον W. Mitford. Übersetzung der deutschen Übersetzung von W. Mitford: The history of Greece (1784-1786, 3. Ausg. 1795-1820) durch Carl Abraham Eichstädt: Geschichte Griechenlands (6 Bde., 1802-1808)
Quelle Veloudis 1983, S. 53, Γιακωβάκη 2005; Polioudakis 2008, S. 103
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung