Φιλολογικά Πάρεργα Θ. Αφεντούλη: Νάθαν ο σοφός Μετάφρασις εκ του Γερμανικού

Titel Φιλολογικά Πάρεργα Θ. Αφεντούλη: Νάθαν ο σοφός Μετάφρασις εκ του Γερμανικού
Autor*in Lessing, Gotthold Ephraim
Übersetzer*in Αφεντούλης, Θεόδωρος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου της Παλιγγενεσίας
Datum 1879
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung