Το παράπονο της Δήμητρας

Titel Το παράπονο της Δήμητρας
Autor*in Schiller, Friedrich
Herausgeber*in Μαντουβάλου, Μαρία
Übersetzer*in Μαβίλης, Λορέντζος
Buchtitel Άπαντα
Band 2
Ort Αλεξάνδρεια
Verlag Γράμματα
Datum 1915
Seiten 74-77
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung