Η ηθική φιλοσοφία. Μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και την φιλοσοφία του Καντ και σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκα

Titel Η ηθική φιλοσοφία. Μετάφραση με πρόλογο, εισαγωγικές μελέτες για τη ζωή, την προσωπικότητα και την φιλοσοφία του Καντ και σημειώματα Ν. Δ. Κορκοφίγκα
Autor*in Kant, Immanuel
Übersetzer*in Κορκοφίγκας, Ν. Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Παπαδογιάννη
Datum 1937
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung