Δοκίμια: Χέλντερλιν, Σλέγκελ, Σίλλερ, Μπένγιαμιν

Titel Δοκίμια: Χέλντερλιν, Σλέγκελ, Σίλλερ, Μπένγιαμιν
Autor*in Szondi, Peter
Übersetzer*in Νικολούδη, Στέλλα Γ.
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung