Αχ! Αυτά τα βιβλία!..

Wissensbasis

Aristotelis Kourtidis
Titel Αχ! Αυτά τα βιβλία!..
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Κουρτίδης, Αριστοτέλης
Publikation Κλειώ
Band 5
Ausgabe 23, 24
Datum 1889
Seiten 354-356, 371-374
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung