Η γέννησις της τραγωδίας (Ή ελληνισμός και πεσσιμισμός)

Titel Η γέννησις της τραγωδίας (Ή ελληνισμός και πεσσιμισμός)
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Διόνυσος
Band Β
Datum 1902
Seiten 261-264
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung