Η εύθυμη επιστήμη. Αφορισμοί για τις γυναίκες

Titel Η εύθυμη επιστήμη. Αφορισμοί για τις γυναίκες
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Το περιοδικόν μας
Band A
Datum 1900
Seiten 247-249
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung