Τα τραγούδια της μάνας κουράγιο

Titel Τα τραγούδια της μάνας κουράγιο
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Μελισσινός, Σταύρος Γ
Mitarbeiter*in Αυγέρης, Μάρκος
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung