Γνώμαι των Σπινόζα και Γκαίτε

Titel Γνώμαι των Σπινόζα και Γκαίτε
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Το περιοδικόν μας
Band Β
Datum 1901
Seiten 192
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung