Δύο ύμνοι σ' ελεύθερες στροφές και άλλα κομμάτια: Λίγη γνώση μα χαρές πολλές΄ Τα μισά της ζωής΄ Νέος κόσμος΄ Ο Μοναδικός΄ Όπως όταν τη σκολή. Μετάφραση και μυθολογική εισαγωγή

Wissensbasis

Friedrich Hölderlin
Titel Δύο ύμνοι σ' ελεύθερες στροφές και άλλα κομμάτια: Λίγη γνώση μα χαρές πολλές΄ Τα μισά της ζωής΄ Νέος κόσμος΄ Ο Μοναδικός΄ Όπως όταν τη σκολή. Μετάφραση και μυθολογική εισαγωγή
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Καπετανάκης, Δημ[ήτριος]
Publikation Ο Κύκλος
Band 4
Datum 1937
Seiten 90-97
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung