Προβλήματα οντολογίας και πολιτικής

Titel Προβλήματα οντολογίας και πολιτικής
Autor*in Lukács, György
Herausgeber*in Abendroth, Wolfgang
Übersetzer*in Ραφαηλίδης, Βασίλης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung