Φιλοσοφικά και πολιτικά δοκίμια Φιλοσοφία και προβλήματα της εποχής μας

Titel Φιλοσοφικά και πολιτικά δοκίμια Φιλοσοφία και προβλήματα της εποχής μας
Autor*in Jaspers, Karl
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Βαγενάς, Αχιλλέας Α
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung