Μινιόν

Titel Μινιόν
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang von
Übersetzer*in Βουτιερίδης, Ηλίας Π
Ort Αθήνα
Verlag Γανιάρης
Datum 1921
Weiteres Από: Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96)
Quelle Veloudis 1983, S. 420
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung