Τι εστί παγκόσμιος ιστορία και προς τίνα σκοπόν σπουδάζεται

Titel Τι εστί παγκόσμιος ιστορία και προς τίνα σκοπόν σπουδάζεται
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Λαζαρίδου, Ερμιόνη
Publikation Φιλολογική Ηχώ
Band 2
Ausgabe 11
Datum 1894
Seiten 198-200
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung