Τα βάσανα του κόσμου και ο θάνατος

Titel Τα βάσανα του κόσμου και ο θάνατος
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Παυλίδης, Λεωνίδας
Ort Αθήνα
Verlag Αντωνοπούλου
Datum 1938
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung