Μαρία Στούαρτ. Τραγωδία εις πράξεις πέντε Υπό Σχιλλέρου. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού

Titel Μαρία Στούαρτ. Τραγωδία εις πράξεις πέντε Υπό Σχιλλέρου. Μετάφρασις εκ του Γερμανικού
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Αφεντούλης, Θεόδωρος
Buchtitel Φιλολογικά Πάρεργα Θ. Αφεντούλη. Τόμος Γ΄
Ort Πειραιάς
Verlag Εκ του Τυπογραφείου «Ο Αμερόληπτος»
Datum 1882
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung