Σμίτ. H περιστερά. Διήγημα μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού υπό Δημητρίου Α. Κορομηλά. Ανδρέας Κορομηλάς Εκδότης

Titel Σμίτ. H περιστερά. Διήγημα μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού υπό Δημητρίου Α. Κορομηλά. Ανδρέας Κορομηλάς Εκδότης
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Κορομηλάς, Δημήτριος Α.
Ort Αθήνα, Κωνσταντινούπολη
Verlag Τύποις Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1873
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung