Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας: από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως

Titel Ιστορία της πόλεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας: από του Ιουστινιανού μέχρι της υπό των Τούρκων κατακτήσεως
Autor*in Gregorovius, Ferdinand
Übersetzer*in Λάμπρος, Σπυρίδων Π.
Band 3 Bde.
Ort Αθήνα
Verlag Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1904-1906
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter : von der Zeit Justinians bis zur türkischen Eroberung (1889)
Quelle Veloudis 1983, S. 252
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung