Οι θεοί της Ελλάδος

Titel Οι θεοί της Ελλάδος
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Κόκκινος, Απόστολος
Publikation Ζακύνθιος Ανθών
Band 3
Ausgabe 25
Datum 1877
Seiten 34-36
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung