Ερώντος ιδιοτροπία. Ποιμενικόν δράμα εις μίαν πράξιν

Titel Ερώντος ιδιοτροπία. Ποιμενικόν δράμα εις μίαν πράξιν
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Αμπελάς, Θηρεσίας
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον [Κυριών]
Band 23
Datum 1889
Seiten 93-119
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Laune des Verliebten (Schäferspiel) (1768, εμφανίστηκε το 1806)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung