Ο Τζιμ Κνοπφ και το Άγριο 13

Wissensbasis

Kira Sinou
Titel Ο Τζιμ Κνοπφ και το Άγριο 13
Autor*in Ende, Michael
Übersetzer*in Σίνου, Κίρα
Ort Αθήνα
Verlag Κέδρος
Datum 1991
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung