Σαπφώ. Δράμα εις πράξεις πέντε. Μετάφρασις μετά συντόμου βιογραφίας της ποιήτριας υπό Εμμανουήλ Δαυίδ

Titel Σαπφώ. Δράμα εις πράξεις πέντε. Μετάφρασις μετά συντόμου βιογραφίας της ποιήτριας υπό Εμμανουήλ Δαυίδ
Autor*in Grillparzer, Franz
Übersetzer*in Δαυίδ, Εμμανουήλ
Ort Αθήνα
Verlag Τυπογραφία "Κόσμος"
Datum 1906 (?) (gefunden: Ausgabe von 1926)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung