Παρατηρήσεις Γερμανού τινος περί της Αγγλικής φιλολογίας κατά το 1815 έτος

Titel Παρατηρήσεις Γερμανού τινος περί της Αγγλικής φιλολογίας κατά το 1815 έτος
Autor*in Unbekannt
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe H. 4
Datum 15. Februar 1818
Seiten 65-71
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung