Ο έρωτας και η ζωή

Titel Ο έρωτας και η ζωή
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Ζερβός, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Γ. Παπαδημητρίου
Datum 1925
Quelle Veloudis 1983, S. 385
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung